Zaljubi se Italijanka u Crnogorca….

1978

Zaljubi se Italijanka u Crnogorca.
Stoje oni tako na obali kad kaže njemu Italijanka:
– BACHI A ME AMORE. Crnogorac je pogleda, i baci je u more.

Prestavljena Italijanka poče da zapomaže AJUTO, AJUTO, a Crnogorac se začudi,
lude ženske ma nije more ljuto, nego slano, slano čuješ li!!!!!

SHARE