FATA SE VRAĆA KUĆI KASNO UVEČE

8241

Fata se vraća kući kasno uveče, a Mujo je odmah dočeka urlanjem još sa vrata:
• Fato, bona, gdje si ti do sada!?
Fata se izvlači:
• Ma, bjež’, bolan, zaustavio me policajac …
Mujo upita:
• A što te zaustavio?
Fata mirno odgovori:
• Pa, voz’la sam prebrzo …
Mujo se opet naljuti:
• I dobro, kol’ku ti je kaznu opalio?
Fata slegnu ramenima:
• Tri puta …

SHARE